RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE

Respektující komunikace je způsob, jak dokážeme ve vztazích komunikovat o sobě, ale zároveň zohledňovat druhého člověka a jeho potřeby. A být díky tomu rovnocennými a spokojenými partnery.

Je to víc, než jen schopnost prosadit svoje potřeby – asertivita. Je to další stupeň – způsob, jak otevřeně komunikovat o svých potřebách, ale zároveň dát druhému člověku dostatek prostoru a skutečného respektu k tomu, co potřebuje zas on.

A to v praxi vůbec není jednoduché 🙂

Vyplatí se na tom ale pracovat, protože jen tak se nám otevírá možnost skutečně rovnocenných a otevřených vztahů – a také z nich pramenící blízkost a spokojenost.

Přijďte se dozvědět o tom, jak komunikovat skutečně s respektem – se svými partnery, kolegy, ale i dětmi nebo domácími mazlíčky 🙂

Jak to bude probíhat: 

Seznámíte se s trochou teorie

Budete se sebepoznávat – protože sebepoznání je základem k tomu, abychom se vědomě rozhodli k tomu, jak budeme s druhými lidmi komunikovat. Někdy se v komunikaci projevují nevědomé programy a obsahy, a my se na ně podíváme.

Budete se učit definovat své potřeby (protože to vůbec není jednoduché), a také to, jak je konstruktivně komunikovat druhé straně.

Povídat si budeme také o sdílení, které je někdy těžké i s blízkými lidmi a jak na něj.

Zajímat nás budou také projekce – tedy to, co je někdy skrytě v komunikaci s druhým to „naše“ a může dělat mezi lidmi zbytečné bariéry (podle hesla Podle sebe soudím tebe).

Podíváme se i na konstruktivní – a tedy klidné a efektivní řešení konfliktů, a co a jak z něj můžeme získat.

Po kurzu:

  • Budete umět komunikovat s opravdovým respektem k názorům a postojům druhé strany, vyjadřovat svá skutečná přání.
  • Budete mnohem lépe znát sami sebe.
  • Efektivěji budete pracovat s konflikty a odlišnými názory.
  • Budete moci budovat ve vašich vztazích základy pro skutečnou blízkost a porozumění.

Dotaz na kurz